Skip to main content

MEDIA

ĐÁ CERAMIC

ĐÁ NHỰA THÔ CAO

Mài cứng, thích hợp cho việc mài nhẵn và làm mịn

TRH

RRH

TARH

ĐÁ NHỰA THÔ TRUNG

Mài cứng, thích hợp cho việc mài nhẵn và làm mịn

TRR

TRJ

RRR

ROR

SRR

SRJ

TARR

ĐÁ NHỰA THÔ THẤP

Mài nhẹ, thích hợp để mài nhẵn và làm mịn

TR

RR

TAR

ĐÁ NHỰA TINH

Mài tinh, thích hợp để hoàn thiện và đánh bóng

TF

TAF

RF

ĐÁ SỨ BÓNG

Đánh tinh với độ bóng cao, thích hợp để hoàn thiện bề mặt và đánh bóng

TPF

ROPF

SPF

ĐÁ NHỰA

ĐÁ NHỰA THÔ CAO

Mài cứng, thích hợp cho việc mài nhẵn và làm mịn

CRR

ĐÁ NHỰA THÔ TRUNG

Mài cứng, thích hợp cho việc mài nhẵn và làm mịn

CR

CA

ĐÁ NHỰA TINH

Mài tinh, thích hợp để hoàn thiện và đánh bóng

CF

ĐÁ NHỰA THÔ THẤP

Mài nhẹ, thích hợp để mài nhẵn và làm mịn

CM

DÒNG VẬT TƯ ĐẶC BIỆT

Vật tư thép - Bóng gương

VẬT TƯ MỀM VÀ KHÔ

VẬT TƯ ĐẶCBIỆT